Verein Regenbogen

TÜRKCE
  DEUTSCH     GALERIE     VIDEO     LINKS  
Hakkimizda
Etkinlikler - Haberler
Düsünceler
Arsiv
Kültür
Humor
Iletisim
Allgemein:
Anasayfa-Startseite

ECOPOP inisiyatifine karsi

İsvicre'nin başkenti Bern'de gerici-faşist ECOPOP inisiyatifine karşɪ binler sesini yükseltti.

ECOPOP nedir: Almanca "Vereinigung Umwelt und Bevölkerung" diye tabir edilen, türkҫe'ye, Ҫevre ve Nüfus Uyumu olarak tercüme edilen bir kuruluştur. Bu kuruluş 1970 yɪlɪndan bu yana insanlarɪn ҫevreyle ilişkilerini mercek altɪna almakta ve insanlarɪn ҫevreyi tahrip etmesine karşɪ ҫɪkmayɪ ana gündemi saymakta.

Peki ilk bakɪşta masumane bir biҫimde ҫevreciliği ҫağrɪştɪran bu grup ne amaҫlamaktadɪr: Bunlara göre, İsviҫre'de her geҫen gün yabancɪlarɪn sayɪsɪ artarak devam etmekte. Bunlarɪn barɪnabilmeleri iҫin ev gerekiyor. Ev iҫin ise her geҫen gün yesil alanlar biraz daha yok ediliyor. Yabancɪlar arabalara biniyor, ɪsɪnmak iҫin klörifer yakɪyor, ҫöp üretiyorlar. Ve bütün bunlar ҫevreyi tahrip ediyor. Bu nedenle yabancɪlarɪn sayɪsɪ radikal bir şekilde azaltɪlmalɪ ve sonrasɪnda bu sayɪ yɪlda en fazla yüzde 0.02 lik bir artɪşla sɪnɪrlandɪrɪlmalɪdɪr. Ve dahasɪ, İsviҫre sanayisinin ihtiyaҫ duyduğu iş gücü, ihtiyaҫ duyulan süre iҫin gelmesine izin verilmelidir diyerek, taşeronluğa, güvencesiz bir işgücü ortamɪna kapɪlar sonuna kadar aralamaktadɪr. SVP gibi faşit partiler, yabancɪ düşmanɪ ҫevrelerin desteğini de arkasɪna alarak yüzbin imza toplayan bu ҫevreci görünümlü faşist güruh 2012 yɪlɪnda bu inisiyatifi halk oylamasɪna sunmasɪ iҫin parlamentoya sundu. Hükümet en geҫ iki sene iҫinde bu yasa teklifinin halk oylamasɪna sunulup sunulmasɪ iҫin bir karar vermek durumunda. Gerҫek şu ki, hükümet teklifin evrensel insan haklarɪnɪ ihlal etmesinden hareketle red edebileceği halde, halk oylamasɪna sunulmasɪnɪ kararlaştɪrdɪ. Seҫmen, 30 Kasɪm 2014 de bu nedenle sandɪğa gidecek. Bu yasa teklifinin halk oylamasɪnda geҫmesi durumunda vahim sonuҫlar doğuracaktɪr. Göҫmenlerin sayɪsɪnɪn azaltɪlmasɪ demek, ailerin parҫalanmasɪ ve kalanlarɪnda her türlü kölece iş koşullarɪna katlanmasɪnɪ beraberinde getirecektir. İş arayan bir göҫmen iş bulamsɪ durumunda, hemen işe alɪnamayacak. Önce böyle bir iş arayan İsviҫreli var mɪ diye bakɪlacak.

Dünya nüfusunun yüzde yirmisini oluşturan bir kesim dünyada ki zenginliklerin yüzde seksenini tüketiyor. Dolayɪsɪ ile o oranda da ҫevreyi tahrip ediyor. Bu "karnɪ tok sɪrtɪ pek" kendini bilmez güruh göҫmenlerin geldikleri ülkelerdeki zenginliklerini talan ederek buralara gelmelerine sebep olduklarɪnɪn farkɪndamɪdɪrlar?

Değillerse bunu hatɪrlatmak iҫin, sendikalar, Sosyal Demokrat Parti, (SP) Yeşiller, ve bir dizi başka kurum ve kuruluş tarafɪndan 30 Kasɪm 2014 de oylanacak olan bu yasa teklifine karşɪ Bern'de 1.Kasɪm 2014 de bir miting düzenlendi. Mitinge türkiyeli örgüt ve kuruluşlardan Bir-Kar'ɪn yanɪsira SYKP, Partizan ve MLKP de bayrak ve flamalarɪyla katɪldɪlar. Beş binin üzerinde bir katɪlɪmɪn olduğu miting saat 14.30 da Bundesplatz da başladɪ. Yapɪlan kouşmalarla ECOPOP teşhir edildi, 30 Kasɪm'da hayɪr oyu kullanma ҫağrɪsɪ yapɪldɪ, 30 Kasɪm'a kadar yapɪlacak etkinlikler aҫɪklandɪ ve saat 16.00 da miting sona erdi.


Cagri 25 Kasim
Gökkusagindan anlamli projeler
Klybeckstrasse 95, 4057 Basel